LOGO CUMW

សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ

Collective Union of Movement of Workers

20/10/2023

CUMW បញ្ចប់ការអនុវត្ដគម្រោងបង្កើតដោយស្ដ្រីដោយជោគជ័យ ស្ដីពីការពង្រឹងភាពធន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ The final workshop of the project made by women on strengthening economic resilience for workers in the textile and garment sector on September 20, 2023 was held at DARA Hotel in Phnom Penh to demonstrate the success  Of past projects between Care Cambodia and the Collective Union of Movement of Workers (CUMW).

សិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីអបអរសាទរនូវសមិទ្ធផលរបស់គម្រោងក្នុងការពង្រឹងភាពធន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ចែករំលែកការរកឃើញរបស់គម្រោង មេរៀនដែលបានរៀនសូត្រ និងការអនុវត្ដផ្សេងៗ ក៏ដូចជាដើម្បីប្រមូលធាតុចូលសំខាន់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់កិច្ចសហការប្រកបដោយនិរន្ដរភាព។

សម្រាប់ការអនុវត្ដគម្រោងរយៈពេល ១ឆ្នាំ ប្រធានអនុវត្ដគម្រោងនៃសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកស្រី កេន ឆេងឡាង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ដែលជាកត្ដាចម្បងឈានទៅដល់ការអនុវត្ដគម្រោងប្រកបដោយជោគជ័យ និងទទួលបានផ្លែផ្កាយ៉ាងធំធេង សម្រាប់កម្មករនិយយោជិត ដែលក្រុមគ្រូបង្គោលសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ បានចុះបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមមូលដ្ឋារោងចក្ររបស់ពួកគាត់។

លោកស្រីបានសម្ដែងការអគុណចំពោះអង្គការឃែរ ដែលបានជ្រើសរើសយកសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ ជាដៃគូក្នុងការអនុវត្ដគម្រោងនេះ ដោយបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កម្មករនិយោជិត ហើយបើទោះជាការអនុវត្ដគម្រោងនាពេលកន្លងមកមានការជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួន ប៉ុន្ដែ (CUMW) នៅតែអាចអនុវត្ដគម្រោងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ និងលើសពីផែនការដែលបានដាក់ជូនដោយអង្គការឃែរ។

លោក សុខ សុមិត្ដ តំណាងក្រុមវាយតម្លៃគម្រោង បានលើកឡើងថា ការអនុវត្ដគម្រោងនាពេលកន្លងមក ទទួលបានលទ្ធផល ៧៦,៤ភាគរយ បើទោះជាគម្រោងមានរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្ដែអាចទទួលបានជោគជ័យ និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ហើយការយល់ដឹងរបស់កម្មករនិយោជិតលើប្រធានបទកិច្ចគាំពារសង្គម ការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ មានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

លោកបន្ដថា តាមរយៈការចុះសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយកម្មករនិយោជិតទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ និងក្នុងមូលដ្ឋានរោងចក្រ កម្មករកម្មការិនី បានយល់ឃើញដូចគ្នាថា ប្រធានបទទាំង៣ ខាងលើនេះពិតជាមានសារសំខាន់ និងអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នា ដោយឃើញថា មានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបទនៅកន្លែងធ្វើការ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសបានជួយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងការបៀតបៀននៅកន្លែងការងារ ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោក ប៉ាវ ស៊ីណា បានលើកឡើងថា បើទោះជាបញ្ចប់ការអនុវត្ដគម្រោងបង្កើតដោយស្រ្តីយ៉ាងណាក្ដី ប៉ុន្ដែចលនាសហជីព មិនបានបញ្ចប់នោះទេ ពោលគឺការបន្ដបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនៅតែបន្ដផ្ដល់ជូនកម្មករកម្មការិនីនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់។

ជាមួយគ្នានេះដែរលោក បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការឃែរកម្ពុជា ធ្វើយ៉ាងណាបន្ដគម្រោងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នេះឲ្យកាន់តែមាននិរន្ដរភាពបន្ថែមទៀត ពីព្រោះថា តាមរយៈគម្រោងនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុត ដោយបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កម្មករនិយោជិត។

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ អង្គការឃែរ សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ បានបន្ដចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់កម្មករនិយោជិតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការយល់ដឹង ស្ដីពីកិច្ចគាំពារសង្គម ការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងនេះ ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់។

ប្រធានបទកិច្ចគាំពាសង្គម ការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពិភពលោកជួបប្រទះនូវវិបត្ដិជំងឺកូវីដ-១៩ និងបច្ចុប្បន្ននេះ ដើម្បីយកទៅបំពេញបន្ថែម និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងកិច្ចការងារ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

គួរបញ្ជាក់ថា សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ ជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈមួយ ដែលបាននិងកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ សេរីភាព និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់កម្មករនិយោជិត បានសហការជាមួយ អង្គការឃែរ ដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កម្មករនិយោជិតប្រមាណជាង ២៥០០នាក់ក្រោមប្រធានបទសំខាន់ៗទាំង ៣ខាងលើនេះ៕

បណ្ដុំព័ត៌មាន

LOGO CUMW
Copyright © 2024 Collective Union of Movement of Workers. CUMW.
km
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram